Memleketimizdeki Şehir İsimlerinin İlginç Hikayeleri

Yaşadığımız topraklar tarih boyunca pek çok medeniyete kucak açmış. Bu medeniyetler de kendi kültürlerini bu toprakların her bir köşesine yansıtmış. Şu anda kullandığımız bazı şehir isimlerinin çok eski tarihlere dayanan ilginç hikayeleri var. Gelin hep birlikte öğrenelim.

Amasya

Amasya

Bu şehri Amazon kralı "Amasis" kurmuş ve şehre "Amasis'in Şehri" anlamındaki "Amasesia" ismini vermiş. Şehir günümüze kadar da Amasya ismi ile gelmiştir.


Ankara

Ankara

Seneler önce üzümün bol olduğu bir bölgeymiş Ankara. Bu nedenle Farsça'da üzüm anlamına da gelen "Engur" kelimesi burası için kullanılmış. Sonra ise Frig dilinde engebeli arazi anlamına gelen "Ank" kullanılmış ve bunlardan sonra şehre Ankyra, Ankura, Angur, Ankuria gibi pek çok isim verilmiş. Günümüze kadar ise Ankara olarak gelmiş.


Tekirdağ

Tekirdağ

Bu şehir ise ismini, sınır boyunca uzanan Tekir Dağları'ndan almıştır. Şimdilerde o dağlara Işık Dağları da denmektedir.


Mersin

Mersin

Seneler önce Türkistan'dan göç eden dev bir aşiret olan Mersinli Aşireti buraya yerleşmiş ve şehre kendi isimlerini vermişler.


Manisa

Manisa

Yunanca "Magnesya" olan ismi Türkler Manisa olarak çevirmiştir. Şehrin adı buradan gelmektedir.


Bursa

Bursa

Yıllar yıllar önce bu bölge Bitinya Krallığı'nın başkentiydi. Bu yüzden şehir ismini Bitinya kralı Prusias'tan almış ve günümüze Bursa olarak gelmiş.


Kırklareli

Kırklareli

Deliler ve Akıncılar olarak bilinen birliklerden geriye kalan 40 asker, buradaki kaleyi savunmak için canlarını vermiştir. Yardım gelene kadar kaleyi savunmuşlar ve şehre isimlerini vermişlerdir.


İzmir

İzmir

Dünyada yaşanılabilecek en iyi kentler listesinde ilk 10'a girmeyi başaran İzmir'in ilk ismi Smyrna'dır. İzmir sözcüğü Smyrna'nın halk arasındaki kullanış şeklidir. Ve Homeros'un destanlarında Smyra, Kıbrıs Kralı Kinyras'ın kızı olan Smyra'dan gelir.


Kocaeli

Kocaeli

Orhangazi döneminde, başarılı bir komutan olan "Akçakoca" tarafından fethedilmiş. Adına da bu yüzden Kocaeli denmiştir.


İstanbul

İstanbul

Şehri asırlar önce "Megara" kralı olan Byzas kurmuş. Bu nedenle şehre de Bizantion ismini vermiş. Sonrasında Araplar bu şehre Kostantiniye, Romalılar ise Konstantinopolis demiş. Bu isim uzun görülmüş ve stin-polis olarak kısaltılmış. Türkler ise burayı fethedince "İslambol" ismi kullanmış ve sonra İstanbul olarak değiştirilmiş.


Hatay

Hatay

Büyük bir gururla söylüyoruz ki bu şehre ismini Atatürk vermiş. Çin'in kuzeyi "Hıtaylar" ismindeki göçebe bir topluluk tarafından işgal edilmiş ve Avrupa, bu bölgeye "Hıtay" demiştir. Fakat Mustafa Kemal Atatürk, yaptığı araştırmalarda oradaki Hıtaylar'ın zaman içinde bu tarafa geldiklerini tespit etmiş ve toplumların köklerini kaybetmemesi için buraya "Hatay" demiştir.


Bingöl

Bingöl

Bingöl'de yüzlerce, hatta daha fazla irili ufaklı göl bulunduğu için adını da buradan alıyor.


Bitlis

Bitlis

Söylentilere ve pek kesin olmayan kaynaklara göre Büyük İskender'in Badlis ismindeki bir komutanı burada bir kale kurmuş. Sonraları şehir Bitlis ismini almış ve öyle devam etmiş.


Antalya

Antalya

Bu şehir, İzmir'in Bergama ilçesinde hala da kalıntıları bulunan Pergamon şehrinin kralı, "Attalos" tarafından kurulmuş ve şehre "Attaleia" ismi verilmiş. Ardından ise Adalia, Antalia ve son olarak da Antalia ismini alarak günümüze Antalya olarak gelmiş.


Sinop

Sinop

Bilinen kaynaklara göre bu şehrin adı, Yunan mitolojisinde bir tanrıça olan Sinoppe'den gelir.


Tunceli

Tunceli

Bolca bulunan maden kaynakları sebebiyle buraya Tunç Ülkesi ismindeki Tunceli adı verilmiştir.


Aksaray

Aksaray

Seneler önce Selçuklu Sultanı "İzzettin Kılıçlararslan", bu şehre gelip çok büyük yapılar inşa ettiriyor. Halk tarafından en çok beğenilen yapı ise beyaz bir saray oluyor. Ve o günden sonra burasının adı Aksaray olarak anılıyor.


Adana

Adana

Uzun yıllar önce Saros ve Adanos ismindeki 2 kardeş bu şehri binbir güçlük ile mücadele ederek ele geçirmiş. Ve bu zafer sonrasında Adanos şehre kendi ismini verirken, diğer kardeş olan Saros da bugünkü Seyhan'a ismini veriyor.